Информация

Кратка информация

  • Датa: 31.07.2021г. Facebook страница – тук.
  • Трасета:
    • 44 км / 2500 D+
    • 23 км / 1500 D+
  • Старт и финал на състезанието – гр. Карлово.
  • Маркировка – GPS трак, налична маркировка в НП ”Централен Балкан” и допълнителна маркировка от състезанието.
  • Времеизмерване и GPS система за проследяване – Тracksport.
  • За допълнителни подробности – разгледайте секциите „Регламент“ и „Трасета“.

Регламент